RZ Pole Stands with RZ Ergonomic Binocular Head

Showing 1–12 of 16 results

 • MA749 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZ-FW + MA961D/40 (Daylight) Microscope Configuration

 • MA749 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZ-FW Microscope Configuration

 • MA749 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZ-P Microscope Configuration

 • MA749 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZT/100 + MA961C/40 Microscope Configuration

 • MA749 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZT/100 + MA961C/S/ESD Microscope Configuration

 • MA749 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZT/100 + MA961W/40 Microscope Configuration

 • MA749 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZT/100 + MA961W/S/ESD Microscope Configuration

 • MA749 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZT/100 Microscope Configuration

 • MA749 + MA751 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZ-FW + MA308 + MA962 Microscope Configuration

 • MA749 + MA751 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZT/100 + MA961C/40 Microscope Configuration

 • MA749 + MA751 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZT/100 + MA961C/S/ESD Microscope Configuration

 • MA749 + MA751 + MA730 (qty#2) + RZ-B + MA742 + RZT/100 + MA961D/40 Microscope Configuration